Wat is een cumulatief gemiddelde?

Management
Mikroniek 1-2001 by F. Doorschot 27 April 2006

Wie zich wel eens met statistisch onderzoek heeft beziggehouden zal gemerkt hebben dat er wel erg veel meetgegevens nodig zijn om tot betrouwbare uitspraken te komen. Velen van u zullen wel eens tussendoor wat hebben zitten rommelen met de getallen. Je merkt dat al snel dat de conclusies veel sneller getrokken kunnen worden dan de statistici willen toestaan. De indruk ontstaat dat de statistiek erg veel redundantie bevat, waardoor die grote aantallen metingen nodig zijn. In dit stuk willen we nagaan waar mogelijkheden zouden kunnen liggen om het aantal metingen terug te brengen.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more