Congres van Stichting
Mechatronica Valley
Twente voor de
maakindustrie De
business van innovatie

Eind april vond op de campus van de Universiteit Twente onder de noemer TValley2005 een congres plaats over het strategische belang van technologie en innovatie voor de maakindustrie. Organisator was de Stichting Mechatronica Valley Twente (MVT). Voorzitter Wim Meijer van het Regionaal Innovatieplatform Twente, waarin diverse MVT-leden zijn vertegenwoordigd, deed tijdens het congres verslag...

Read more