Vloeibaar Kristal Displays

Chemical technology Fysics Optics
Fotonica nr. 2, 1988 by P. Goldhoorn, Th. Welzen 27 April 2006

In 1888 werd de vloeibaar kristallijne fase voor het eerst waargenomen. Friedrich Reinitzer nam optische anisotropie aan gesmolten cholesteryl benzoaat waar met een polarisatie microscoop. Het verschijnsel trad op in een bepaald temperatuur traject en werd toegeschreven aan het bestaan van een vloeibaar kristallijne fase. De eigenschappen vormen een soort van mengeling van de vaste vloeistof fase: enerzijds vertoont een vloeibaar kristal een stromingsgedrag, anderzijds bezit het ook eigenschappen die kenmerkend zijn voor de vaste kristallijne fase, zoals dubbele breking van licht.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more