Veilig werken met lasers

Management Optics
Mikroniek 6-1992 by J.G.Siekman 27 April 2006

Sinds de realisering van de eerste laser in 1960 treft men dit instrument in toenemende mate aan in produktiehallen als bijvoorbeeld boor-, snij, lasgereedschap naast de conventionele werktuigen. De moderne laserbewerkingssystemen worden zo veilig mogelijk voor mens en omgeving geconstrueerd. Toch vindt er zeer sporadisch een ongeluk plaats, veelal door menselijke onachtzaamheid, soms ook door een falende beveiliging. Recent statisch onderzoek leert, dat ruim tweederde van alle ongevallen met lasers oogletsel tot gevolg heeft. Deze maar ook andere ongelukken hadden bijna allemaal voorkomen kunnen worden door alle mogelijkheden van risico vooraf zorgvuldig te overwegen.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more