Ultrasoon boren van gaatjes kleiner dan 200 ?m

Manufacturing
Mikroniek 4-1985 by R.Brehm 27 April 2006

Een van de problemen bij het ultrasoon boren van kleine gaatjes is de krachtinstelling om de gewenste boordruk te kunnen aanbrengen. Zo is het vereist, in het geval dat gaatjes geboord moeten worden met een diameter kleiner dan 100 ?m, dat de kracht met een nauwkeurigheid van 1mN ingestled kan worden. Daarom is de inrichting ingewikkeld, waarmee de boordruk met de gewenste nauwkeurigheid kan worden ingesteld. <br />Een tweede probleem is het slingervrij montern van de boortjes. Hierote is gekozen voor een oplossing waarbij de boortjes in de opstelling op de gewenste diameter worden gebracht, met een speciaal daatoe gemaakt slijpapparaat. Om een goede stabiliteit van het boorproces te verzekeren is de boormachine voorzien van twee luchtgaatjes. Een lager is ingebouwd in de inrichting voor het aanbrengen van de kracht om bij de instelling van de boordruk verzekerd te zijn van een zo klein mogelijke wrijvingskracht. Het tweede luchtlager is aangebracht in de kop waarvan het boorgereedschap is bevestigd. Hierdoor kunnen de boortjes praktisch slingervrij op de gewenste maat geslepen worden.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more