Ultrasnelle fotografie of ‘tijdmicroscopie’

Optics
Fotonica nr. 3, 1989 by E. Kaptein 27 April 2006

Ultrasnelle fotografie of ‘tijdmicroscopie’ is belangrijke fysische meetmethode voor het kwantitatief en kwalitatief analyseren van snel verlopende verschijnselenen handelingen. Men neemt hierbij een serie opvolgende beelden op met een hogere beeldfrequentie dan normaal. Bij afdraaien op normale projectiesnelheid doet zich dan een vertraging van het verschijnsel voor, waardoor details aan het licht komen die met het blote oog niet waarneembaar zijn. Verschillende cameratypen worden hier besproken.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more