TOPROM, Reinigen en Ontvetten van Metalen met Vetzuuresters

Chemical technology Manufacturing Materials
TNO TPD by A. de Jong 27 April 2006

Traditioneel wordt in de metaalindustrie gereinigd en ontvet met vluchtige oplosmiddelen. Vanwege de milieu- en arborisico’s is het van belang dat er hiervoor goede alternatieven komen. Het project TOPROM (TOepassing van Plantaardige vetzuuresters bij het Reinigen en Ontvetten van Metalen) heeft als doel de mogelijkheden van plantaardige vetzuuresters te demonstreren. Hiertoe subsidieert NOVEM demonstratieproeven bij een viertal metaalbedrijven die de bruikbaarheid van dit alternatief moet aantonen.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more