Toepassingen van stereo-lithografische modellen in nulseries

Manufacturing Precision-technology
Mikroniek 6-1991 by M.Bliek 27 April 2006

Om tegemoet te komen aan de behoefte naar kortere ontwikkeltijden voor produkten zijn technieken ontwikkeld om sneller dan tot nu toe gebruikelijk tot een prototype te komen.Voordat de fabricage van een produkt gestart wordt, dient de assemblagelijn getest, het marketing materiaal voorhanden en de verpakking gereed te zijn. Stereolithografie is een uitermate geschikte techniek om snel het gewenste prototype te vervaardigen. De principes van stereolithografie zijn inmiddels uit- voerig beschreven [1,2,3,4]; in het bij- gaande kader worden deze kort be- schreven.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more