Spleetvolgende las-automaat

Control ICT Manufacturing
Mikroniek 2-2002 by M.P. Koster 27 April 2006

Het bouwen van vaten, zoals tanks en schepen, vindt plaats door het dichtlassen van spleten tussen plaatdelen. Daarbij moet het lasapparaat de spleet volgen. In het geval van een tank voor vloeibare voedingsmiddelen wordt de mantel opgebouwd uit ringen van 4 mm dikke RVS plaat. Op een caroussel worden de ringen successievelijk opgestapeld en gelast. De roterende caroussel voert de lasspleet langs het lasapparaat. Indien men met de hand last dan is de taak van de lasser om de lasspleet in de axiale richting van de tank te volgen er ervoor te zorgen dat het lasapparaat de juiste afstand houdt tot de tankwand. Besloten werd om deze taak te automatiseren.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more