Satellietbeelden: waardevolle hulpmiddelen bij bodem- en grondwaterbeschermingsstudies

Optics Sensors
Fotonica nr.6 , 1990 by H.A.M. Thunnissen 27 April 2006

Voor het verkrijgen van actuele grondgebruiksgegevens van topografische kaarten over het algemeen minder geschikt, omdat deze kaarten voor een deel verouderd zijn en bovendien niet alle gewenste onderscheidingen in grondgebruik aangeven. Een voordeel van het gebruik van remote sensing technieken is, dat de gegevens direct opgenomen kunnen worden in een zogenaamd geografisch informatie systeem.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more