Ontwerpstudie van een fourierspectrometer voor het UV

Optics
Fotonica nr. 3, 1995 by R.G. Klaver 27 April 2006

De Technisch Physische Dienst (TPD), een instituut van TNO, houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling van spectrometers. Voorbeelden daarvan zijn GOME en Sciamachy voor onderzoek van de ozonlaag vanuit aardobservatiesatellieten. De laaste jaren is er een trend zichtbaar om voor dit soort toepassingen een fourierspectrometer te gebruiken. Om een beter inzicht te verkrijgen in de specifieke voor- en nadelen van fourierspectrometers ten opzichte van dispergerende, is besloten een experimentele fourierspectrometer te ontwikkelen die voldoet aan de specificaties van GOME.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more