Nieuwe mogelijkheden met zinkgietlegeringen

Manufacturing Materials
Mikroniek 3-1987 by Th.J. van Houten 27 April 2006

Zinklegeringen worden al sinds het begin van deze eeuw gebruikt als hogedruk-spuitgietlegeringen vanwege hun uitstekende mechanische eigenschappen en gietbaarheid. Het hoge gehalte aan verontreinigingen veroorzaakte echter al snel verlies aan sterkte, waardoor deze zinklegeringen een ongunstige reputatie kregen. Met het beschikbaar komen van zuiver (elektrolytisch) zink werden de zinkspuitlegeringen Zamak ontwikkeld, die een breed toepassingsgebeid vonden. Tijdens de laatste twintig jaar is, stimuleerd door de internationale zinkwereld en mede onder druk van de oprukkende kunststoffen en aluminiumlegeringen, veel onderzoek verricht naar het zinkspuitgietproces en naar nieuwe zinkgietlegeringen. In dit artikel worden de zinklegeringenbesproken, waarbij zowel de zinkspuitlegeringen als de nieuwe zink-aluminium legeringen, die geschikt zijn voor vvallend gieten (ook wel zwaartekrachtgieten genoemd) en spuitgieten, aan de orde komen. De conclusie over zinklegeringen is als volgt samen te vatten: zink is een modern materiaal, waarmee op economische wijze technisch gietwerk van hoge kwaliteit kan worden gemaakt.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more