Miniaturisatie

Micro system technology MEMS/NEMS
Mikroniek 6-1986 by F. Doorschot 27 April 2006

Allereerst wordt ingegaan op enkele effecten die samenhangen met miniaturisatie, waaruit blijkt dat bepaalde grenzen worden bereikt waarmee men rekening moet houden, bijvoorbeeld kristallietgrootten. Vervolgens worden een aantal gebieden behandeld waarin problemen worden verwacht bij (verdere) miniaturisatie. Deze zijn: het maken, meten, mechanisch handlen, verbinden en beschermen (verpakken) van kleine onderdelen.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more