Lijmen van kleine onderdelen (2)

Manufacturing Materials Mechanics
Mikroniek 1-1994 by J.A.Poulis, J.C.Cool, E.H.P.Logtenberg 27 April 2006

De sterkte van lijmverbindingen is in belangrijke mate afhankelijk van de toegepaste reinigingsmethode. Dit geldt in het algemeen en in het bijzonder voor kleine cilindrische lijmverbindingen. De sterkte van de verbinding kan worden geoptimaliseerd door het kiezen van de juiste reinigingsmethode. Voor het optimalisatieonderzoek is de reinheid van het oppervlak gemeten door het bepalen van de oppervlaktespanning met zogenaamde randhoekmetingen. De onderzochte reinigingsmethoden bestaan uit een algemene voorreiniging met behulp van water en zeep, en aansluitend de hoofdreiniging met behulp van gasplasma of UV/ozon, een combinatie van UV-licht met ozongas. Deze methoden zullen aan de hand van de gemeten randhoek en de gemeten sterkte van de lijmverbinding worden geevalueerd. Vergelijking van de testresultaten leidt tot de conclusie dat een dergelijke voorbehandeling, in de vorm van intensieve reiniging, bijzonder zinvol is. Tot slot worden de beide hoofdreinigingsmethoden onderling vergeleken uit zowel prestatie-technisch, praktisch en economisch oogpunt.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more