Lijmen, een verantwoord alternatief voor solderen

Micro system technology MEMS/NEMS Precision-technology
Mikroniek 3-2004 by Monique van den Nieuwenhof, Erik Eikelboom 20 February 2007

Lagere procestemperaturen en geringere milieubelasting zijn belangrijke voordelen die een (elektrisch) geleidende lijmverbinding kan hebben boven een conventionele lood-houdende soldeerverbinding. Deze voordelen worden benadrukt door de inzetbaarheid van geleidende lijmen in het kader van bijvoorbeeld miniaturisatie in de micro-elektronica waarbij conventionele methoden tegen fysische begrenzingen aanlopen. Daarnaast is er de Europese wetgeving omtrent loodvrij solderen waarbij elektrisch geleidende lijmen als alternatief kunnen worden ingezet. Ondanks deze voordelen vindt toepassing van geleidende lijmen in de elektronica- en microsysteemindustrie vooralsnog op beperkte schaal plaats. Kosten, veelheid aan lijmkeuze mogelijkheden en beperkte duurzaamheidservaring uit de praktijk zijn hier onder andere debet aan.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more