Laserbewerkingen in een research-werkplaats

Manufacturing
Mikroniek 1-1984 by M.H.H. van Dijk 27 April 2006

Bewerking van materialen met behulp van lasers neemt in de industriele productie een steeds belangrijkere plaats in. Ook in werkplaatsen die dienen voor het ondersteunen van onderzoekslaboratoria kan een lasergereedschapmachine met succes worden toegepast. Ingegaan worde op de ervaringen die in het Fijnmechanische Fysische Werkplaatsgebied van de Technische Hogelschool Twente zijn opgedaan, onder meer met las- snij- en boorbewerkingen.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more