Instrumentdraaien op CNC-machines: een haalbare kaart?

Management Manufacturing Precision-technology
Mikroniek 5/6-1990 by T.Koert 27 April 2006

In de fijnmechanische industrie wordt een centrale plaats ingenomen door het instrumentdraaien. De daarbij voorkomende zeer kleine, hoognauwkeurige werkstukken worden nog grotendeels op conventionele draaibanken vervaardigd. De instrumentdraaier lijkt daarbij onmisbaar. Met zijn fijngevoelige handen bedient hijzijn draaibanken hanteert hij zijn meetinstrumenten. Door zijn jarenlange ervaring weet hij een oplossing voor alle problemen, die bij het draaien van fragiele en nauwkeurige werkstukken kunnen optreden. Tabellen met verspaningscondities gebruikt hij niet, hij stelt zijn toerentallen en voedingen gevoelsmatig in. in zijn werkkast ligt een groot aantal speciaal geslepen beitels, kanonboren en tappen. Hij slijpt zijn gereedschappen zelf, uitgaande van zijn, na jaren ervaring verkregen, inzichten. Bij elk produkt dat hij in de loop der jaren heeft vervaardigd hoort een verhaal, met daarin de daarbij toegepaste kunstgrepen. Vaste hulpmiddelen zijn een loep, een pincet en polijstpapier. In hoeverre kunnen deze werkzaamheden door een CNC-instrumentdraaibank worden overgenomen?


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more