Industrieel draagvlak – Markten voor precisietechnologie

Management Precision-technology
Mikroniek 2-1999 by Berenschot 27 April 2006

Er kan niet gesproken worden van een afzonderlijke markt voor precisietechnologie en er is ook nauwelijks kwalitatieve informatie over een dergelijke markt. Het kenmerk van precisietechnologie is immers, dat het een onderdeel vormt van een component, product of systeem in vele verschillende eindmarkten. In de meeste gevallen is de precisietechnologie zo nauw verweven met het productontwerp dat de ontwerpers en de toeleveranciers die op dit gebied actief zijn, weliswaar een duidelijke specialisatie hebben, maar toch ook breder bij het ontwerp of bij de leverantie betrokken zijn.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more