Het breken van glazen fibers met een gloeidraad

Manufacturing Materials
Mikroniek 7/8-1977 by W. van Hoppe 27 April 2006

Bij het aan elkaar koppelen van twee fibers moeten de twee fiberuiteinden in zeer nauw contact met elkaar worden geplaatst om zo weinig mogelijk licht te verliezen. Aan deze fiberuiteinden worden dan ook byzondere eisen gesteld. Deze dienen een zeer vlak oppervlak te hebben en ze dienen goed evenwijdig te zijn. Dit kan bereikt worden door de fiber te breken. Dit artikel behandelt het breken van fibers met behulp van een gloeidraad.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more