Fotonica; werken met licht

Optics
Fotonica nr. 4, 1992 by J.W. Burgmeijer; Th.J.M. Jongeling 27 April 2006

Een Compact Disc systeem, een glasvezel communicatie systeem, optische radar, een lasersysteem voor materiaalverwerking. Vier voorbeelden van systemen waarbij meerdere vakdisciplines op een geavanceerde manier zijn toegepast. Het gemeenschappelijke in al deze systemen is gebruik van lichtdeeltjes (fotonen) als informatie-drager. In analogie met het begrip elektronicawordt daarom in toenemende mate gebruik gemaakt van de naam Fotonica. De fotonica biedt op vele vakgebieden oplossingen die te wijten zijn aan de unieke eigenschappen van fotonen.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more