Fotochemische metaalbewerking. Het meerfasen-etsen

Manufacturing Precision-technology
Mikroniek 6-1991 by F.J.I.M. van Rongen 27 April 2006

De sectie Micro-techniek van de Facul- teit der Werktuigbouwkunde en Mari- tieme techniek van de T.U. Delft heeft de beschikking over een laboratorium voor Micro-bewerkingen. In dit labora- torium is een uitgebreide faciliteit voor fotochemische metaalbewerking onder- gebracht. De techniek van het foto-etsen is bii uit- stek geschikt om op snelle wijze fijnme- chanische constructie-elementen te ver- vaardigen uit dun plaatmateriaal. De hieronder beschreven Produkten hebben alle iets te maken met het meerfa- sen-etsen.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more