Een draadzaag voor het produceren van ultrageluidtransducenten

Manufacturing
Mikroniek 5-1987 by N. de Jong, A. den Ouden, J.F. Brinkman, R. Niesing, C.T. Lancee, N. Bom 27 April 2006

Echgrafie op basis van ultrageluid is heden ten dage een belangrijke hulpmiddel in de medische diagnostiek, bijvoorbeeld in de cardiologie, de gynaecologie of de radiologie. Een zeer belagrijk onderdeel van de ultrageluidsapparatuur vormt de transducent, welke bestaat uit een groot aantal afzonderlijke elektrische en mechanische elementen (tot 600) op een onderlinge afstand van 0,2 mm.<br />In dit artikel wordt een draadzaag beschreven waarmee in een keer maximaal 600 akoestische elementen over een breedte van 120 mm gezaagd kunnen worden. Verschillende parameters zoals draadspanning, zaagsnelheid, etc., worden automatisch geregeld. Hierdoor treedt draadbreuk zelden op en wordt een optimaal zaagreslutaat bereikt. Met deze zaag zijn de produktiekosten laag, worden geringe krachten op het te zagen materiaal uitgeoefned, wordt weinig warmte geproduceerd, is het gezaagde oppervlak zeer glad en kan tot onbeperkte diepte gezaagd worden. <br />De hier beschreven draadzaag heeft bewezen zeer goed bruikbaar te zijn voor het fabriceren van experimentele ultrageluidstranducenten, zoals lineaire arrays, phased arrays en transoesofagale (slokdarm) phased arrays. Andere toepassingen komen ook in aanmerking, vooral als een diepe zaagsnede vereist is of asl de uit te oefenen krachten tot een minimum beperkt dienen te blijven.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more