Definitie stijfheden nieuwe gatscharnier afwijkend

Mechanics Precision-technology
Mikroniek 6-1993 by A.Visscher 27 April 2006

In een artikel van P.C.J.N.Rosielle in Mikroniek (1991)4, is een meer efficientere vorm voor gatscharnieren geintroduceerd. Het voordeel tenopzichte van de “klassieke vorm” is de veel kleinere ontwerpruimte bij vrijwel gelijke beweeglijkheid. Hiervan is dankbaar gebruik gemaakt bij de ontwikkeling van een lineaire piezomotor (LPM) bij Philips CFT. Miniaturisatie was een van de doelstellingen bij het ontwerp dat elders in Mikroniek (1993)6 is beschreven. Om de stijfheden van het “efficiente vorm” gatscharnier te voorspellen zijn toen nieuwe vuistregels gepresenteerd. De definitie van deze nieuwe vuistregels wijkt af van de bestaande definitie doordat alleen de vervorming van het versmalde gedeelte maatgevend wordt gesteld voor de ervaren stijfheid van het scharnier. Uit eindige elementen analyses blijkt dit echter niet op te gaan wanneer het scharnier op trek wordt belast.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more