Constructies voor het nauwkeurig bewegen en positioneren (9)

Control Mechanics Precision-technology
Mikroniek 6-1992 by P.C.J.N.Rosielle, E.A.G.Reker, M.P.Koster 27 April 2006

Om de positie van een star lichaam in de 3D-ruimte aan te geven zijn 6 onafhankelijke coordinaten nodig. Deze onafhankelijke coordinaten zijn de graden van vrijheid. Het instellen van de positie houdt in het vastleggen van deze graden van vrijheid ten opzichte van een ander lichaam. Vaak stelt men hoge eisen aan de nauwkeurigheid van de instelling. Het instellen geschiedt dan door de tussenkomst van een manipulator. Het lichaam wordt in de manipulator geplaatst; het staat dan reeds in de buurt van de bedoelde plaats. Daarna wordt het over relatief kleine slagen en hoeken naar de juiste plaats gemanipuleerd. Tenslotte volgt de overname, vanuit de manipulator naar de omgeving ten opzichte waarvan werd gepositioneerd, waarbij het de bedoeling is dat deze overname, c.q. fixatie, zonder plaatsverandering geschiedt.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more