Constructies voor het nauwkeurig bewegen en positioneren (11)

Control Mechanics Precision-technology
Mikroniek 2-1993 by P.C.J.N.Rosielle, E.A.G.Reker, M.P.Koster 27 April 2006

Is een lichaam op zijn plaats gebracht, bijvoorbeeld in de Mikroniek 32(1992)6 en 33(1993)1 beschreven werkwijze toe te passen, dan wil men het in die positie fixeren. Een belangrijke vraag die zich dan voor doet is of de gefixeerde positie ook inderdaad wordt gehandhaafd. Hierbij moet men denken aan de vraag of het lichaam in de orginele positie terug komt nadat het lichaam of het freem waarop het is gemonteerd, belast is geweest of nadat een inhomogene temperatuur-verdeling is opgetreden. In beide gevallen is er namelijk sprake van (elastische) vervorming van het lichaam ten opzichte van zijn omgeving. Treedt in de belaste situatie verschuiving op ter plaatse van de verbindende elementen dan is het vrijwel zeker dat in onbelaste toestand de positie is veranderd.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more