Concreet en competent

Mechanics Medical technology Precision-technology
Mikroniek 2009-6 by Leidse Instrumentmakerschool 14 June 2011

Het afnemend veld – de universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven waar de LiS-gediplomeerden komen te werken – is al meer dan honderd jaar uiterst tevreden. De onderwijsinspectie, en in haar kielzog het ministerie van Onderwijs, had de Leidse Instrumentmakersschool (LiS) de afgelopen jaren echter op de korrel omdat de examinering niet voldeed aan de normen. Er werden enkele eindtermen niet voldoende gedekt en de kwaliteit van de tentamens was niet goed genoeg. De LiS wist haar laatste kans aan te grijpen om een forse reparatie-actie uit te voeren en functioneert nu weer naar volle tevredenheid van de inspectie. De school werkt aan het invoeren van competentiegericht onderwijs, zonder de concrete vaardigheden die het afnemend veld vraagt uit het oog te verliezen. “Onze leerlingen maken echte dingen.” Het nieuw elan vertaalt zich onder meer in plannen voor uitbreiding en een voorzichtige verkenning naar een eigen HBO-opleiding.


References

Picometer drift and microrad reproducibility

At the end of May, Settels Savenije hosted a DSPE Knowledge Day dedicated to challenges in nanometrology.

Read more
Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more