Boor- en snijtoepassingen van een Nd-YAG-laser

Manufacturing
Mikroniek 4-1986 by G.J.N.E. de Vlieger 27 April 2006

In dit artikel wordt onder meer ingegaan op de problematiek bij het laserbewerken, boren en snijden, van drie-dimensionale Produkten met een gepulstevastestof-laser. Daartoe zal eerst een korte beschrijving worden gegeven van de keuze van het type laser, de parameters van de laser en een verklaring van de wisselwerking tussen de laserenergie en materiaal. In een volgend hoofdstuk wordt nader ingegaan op de laserparameters bij het boren en snijden. Ook de metallurgische aspecten krijgen hun aandacht. De totale bewerkingskosten voor een vijfassige lasermachine worden vergeleken met andere bewerkingstechnieken.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more