Bewerken van vezelversterkte kuststoffen I

Manufacturing Materials
Mikroniek 2-1987, Annals of the CIRP 1985 by W.Konig, P.Grass, Ch.Wulf, H.Willerscheid 27 April 2006

Het verspanen van vezelversterkte kunststoffen (VVK), ook vaak aangeduid met de Engelse benaming fibre reinforced plastics (FRP), verschilt in veel opzichten met het verspanen van metalen. De normale bewerkingstaken zijn meestal omtrekbewerkingen van drie-dimensionale, ruimtelijk gekromde voorwerpen. Het materiaalgedrag van VVK is niet alleen inhomogeen, maar hangt ook af van de eigenschappen van vezel en matrix afzonderlijk, de orientatie van de vezel en de manier van weven van de vezels. In dit eerste deel komen mechanische technieken als boren en frezen aan de orde. Goede resultaten worden verkregen als hardmetaal of polykristallijn diamant (PCD) gereedschappen met scherpe snijkanten worden gebruikt. In dit artikel worden zowel gereedschapsgeometrieen als verspaningscondities besproken. Tevens komen aan de orde de belangrijke parameters die op het verspaningsresultaat invloed hebben en indien mogelijk wordt hun invloed ook verklaard.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more