Applicaties van optische sensorsystemen in het elektriciteitsvoorzieningssysteem

Electronics Optics
Fotonica nr. 4, 1995 by A.H. van der Wey, R.V. Vogelzang, C.J.H.M. Poorts 27 April 2006

Opnemers en sensoren spelen in geautomatiseerde processen een belangijke rol. Er is een toenemende vraag naar extra informatie uit de diverse processen. De behoefte aan betrouwbare en goedkope sensoren neemt toe. De meerwaarde van deze nieuwe optische sensorsystemen is dat informatie wordt verkregen van andere, nieuwe meetpunten die signalen leveren van een hogere kwaliteit. Er komen zeer veel nieuwe typen sensoren op de markt, de ‘technology push’ is groot. Toch vinden op dit moment juist in het elektriciteitsvoorzieningssysteem geen grootschalige toepassingen van moderne sensor-systemen plaats, ‘market pull’ is klein.


References

Picometer drift and microrad reproducibility

At the end of May, Settels Savenije hosted a DSPE Knowledge Day dedicated to challenges in nanometrology.

Read more
Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more