Applicaties van optische sensorsystemen in het elektriciteitsvoorzieningssysteem

Electronics Optics
Fotonica nr. 4, 1995 by A.H. van der Wey, R.V. Vogelzang, C.J.H.M. Poorts 27 April 2006

Opnemers en sensoren spelen in geautomatiseerde processen een belangijke rol. Er is een toenemende vraag naar extra informatie uit de diverse processen. De behoefte aan betrouwbare en goedkope sensoren neemt toe. De meerwaarde van deze nieuwe optische sensorsystemen is dat informatie wordt verkregen van andere, nieuwe meetpunten die signalen leveren van een hogere kwaliteit. Er komen zeer veel nieuwe typen sensoren op de markt, de ‘technology push’ is groot. Toch vinden op dit moment juist in het elektriciteitsvoorzieningssysteem geen grootschalige toepassingen van moderne sensor-systemen plaats, ‘market pull’ is klein.


References

May 30 DSPE Knowledge day…

Please be invited to the upcoming DSPE Knowledge Day at Settels Savenije Eindhoven.

Read more
Lunch lecture May hosted by…

Precision in roll -2- roll electronics

Read more
YPN visited Kulicke & Soffa…

The Young Precision Network (YPN) - part of the DSPE community - organises events for young professionals and students. On Thursday February 1st, YPN organised a visit to Kulicke & Soffa in Eindhoven.

Read more