Analytische electronenmicroscopie

Electronics Optics Precision-technology
Mikroniek 4-1994 by R.Keim 27 April 2006

Een microscoop is een optisch systeem dat een voorwerp vergroot afbeeldt. De geschiedenis van de electronenmicroscoop begint ruim 50 jaar geleden. Een belangrijke drijfveer voor de ontwikkeling van de electronenmicroscoop was het verlangen een aantal beperkingen van de gewone microscoop te overwinnen. Door gebruik te maken van electronen met golflengte die veel kleiner zijn dan 0,1 nm zou het mogelijk moeten zijn het ruimtelijk oplossend vermogen van de lichtmicroscoop sterk te verbeteren. Dit is inderdaad zo gebleken. Bovendien ging het scherpte-diepte-bereik er belangrijk op vooruit ten opzichte van een lichtmicroscoop bij eenzelfde vergroting. Mede hierdoor zijn twee typen electronenmicroscopen zeer snel tot ontwikkeling gekomen. Het zijn de Transmissie Elektronen Microscoop (TEM) en de Scanning (=raster) Elektronen Microscoop (SEM).


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more