Adaptieve optiek: hedendaagse technologie geeft klassieke optica nieuwe pulsen

Control Optics Sensors
Mikroniek 4-1993 by F.Zuurveen 27 April 2006

Het principe van adaptieve optiek werd al in 1953 door H.W.Babcock voorgesteld maar de praktische bruikbaarheid werd pas in de herfst van 1989 aangetoond met de ESO-telescoop in de Haute Provence. Afgezien van militaire toepassingen ligt het civiele toepassingsgebied van adaptieve optiek voorkopig nog bij de astronomische systemen, waar atmosferische storingen tot voor kort de belangrijkste beperkingen vormden voor het bereiken van theoretisch haalbare oplossend vermogen. De enige remedie leek het plaatsen van een telescoop in de ruimte, met alle praktische bezwarenm van dien. Adaptieve optiek heeft het echter mogelijk gemaakt de invloed van atmosferische storingen voor een belangrijk deel te compenseren. Een overzicht van adaptieve systemen wordt in dit artikel beschreven.


References

Order of frictions and stiffnesses…

For lumped systems consisting of different frictions and stiffnesses, there has been confusion in literature about hysteresis curves and virtual play for many decades.

Read more
Make it clean

In mid-April, the second edition of the Manufacturing Technology Conference and the fifth edition of the Clean Event were held together, for the first time, at the Koningshof in Veldhoven (NL).

Read more
Bringing particles to light

Particle contamination monitoring and cleanliness control are fundamental to micromanufacturing processes across diverse industries to achieve cost-effective production of high-quality and reliable microscale devices and components.

Read more