Knowledge Base

The DSPE Knowledge base is a place to share information. It contains the articles that have ben published in Mikroniek, a website about thermomechanics. The individual articles can be searched in the 'Database" section.


If you want to add articles please contact info@dspe.nl

 

De werking van de laser
met enkele toepassingen

De laser produceert licht met vier belangrijke eigenschappen: smalle frequentieband, grote intensiteit (op een klein oppervlak), fase-coherentie (alle fotonen zijn in fase) en directiviteit (puntvormig). Door deze eigenschappen zijn er veel toepassingen op verschillende vakgebieden, zoals optisch onderzoek, materiaalbewerking, holografie, afstand/snelheidsmetingen, uitlijning etc. Deze...

Read more

 
 

Sponsors