Wat gebeurt er bij slijpen van glas en keramiek?

Manufacturing Materials
Mikroniek 6-1977 by A. Broese van Groenou 27 April 2006

Slijpen, met vaste korrels, en leppen, met losse korrels, zijn processen die zich in een waternevel afspelen en weinig toegankelijk lijken op een werkplaatsmachine Toch is het mogelijk enige systematiek in dit bewerken te brengen, door onder reproduceerbare omstandigheden te meten. Men vindt dan een verband tussen de materiaalafname, de krachtcomponenten en de snelheid van het slijpwiel. Een grootheid die dit verband karakteriseert, is de specifieke energie. Het microscopische model voor slijpen en leppen is de eenpunts kras. Met een goed gedefinieerde diamantpyramide bepaalt men de relatie tussen de vorm van de punt en de kracht nodig voor vorming van een groef. Ook hier kan men de specifieke energie bepalen en voor vergelijking met het slijpexperiment gebruiken. De beschadiging van het oppervlak kan men in verband brengen met de Vickers hardheid en de scheurfactor. Tevens geeft dit krassen een inzicht in de zwakke plekken van het materiaal.


References

DSPE appoints Martin van den…

Upon his retirement from ASML, Martin van den Brink was appointed honorary member of DSPE.

Read more
High-velocity innovation

Making crucial design decisions early in the concept phase of a project, may lead to severe cost and time overruns when these decisions are based on assumptions and/or incomplete knowledge.

Read more
Hybrid variable-reluctance actuator technology on-sky

Astronomers use deformable mirrors to improve the image of a telescope by correcting for the optical distortions caused by atmospheric turbulence.

Read more