Toepassing van supergeleiding in biomagnetisch onderzoek

Electronics Materials Medical technology
Mikroniek 2-1990 by H.J.M. ter Brake 27 April 2006

Supergeleiding staat in het centrum van de wetenschappelijke belangstelling sinds in 1987 supergeleiding boven het kookpunt van stikstof mogelijk bleek. De betreffende keramische materialen worden momenteel in een groot aantal laboratoria in de wereld vervaardigd en onderzocht. Een overzicht betreffende supergeleiding in het algemeen en de nieuwe keramische supergeleiders in het bijzonder is door Dave Blank gepresenteerd in de mei’juni uitgave van Mikroniek (1989). In het nu volgende artikel wordt de toepassing van supergeleiding in de biomagnetisch onderzoek beschouwd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van conventionele (“lage-temperaturen”) supergeleiding. Verwacht mag evenwel worden dat in het komend decennium de keramische supergeleiders toegepast zullen gaan worden voor de constructie van de benodigde sensoren.


References

DSPE appoints Martin van den…

Upon his retirement from ASML, Martin van den Brink was appointed honorary member of DSPE.

Read more
High-velocity innovation

Making crucial design decisions early in the concept phase of a project, may lead to severe cost and time overruns when these decisions are based on assumptions and/or incomplete knowledge.

Read more
Hybrid variable-reluctance actuator technology on-sky

Astronomers use deformable mirrors to improve the image of a telescope by correcting for the optical distortions caused by atmospheric turbulence.

Read more