Staalbandoverbrenging voor nauwkeurig positioneren

Mechanics Precision-technology
Mikroniek 6-1991 by E.A.G.Reker 27 April 2006

Beschouwt men een staalband in theorie dan blijkt er een optimum te zijn voor nauwkeurig positioneren met behulp van staalband is de stijfheid belangrijker dan de sterkte. Hieruit resulteert een optimum dat afwijkt van dat wat met de sterkteberekening wordt gevonden. Een verdere precisering treedt op als het begrip straktrekstijfheid wordt inge- voerd. Bii langdurig bewegen met een staal- bandoverbrenging treedt microslip (kruip) op, waarmee rekening moet worden gehouden. Voor een goed uitgevoerde overbre- ning zijn vanzelfsprekend de vrijheids- raden van de band en de daaraan ge- koppelde onderdelen van belang, evenals de inklemming. De genoemde begrippen en de con- structieve uitvoering van de inklemming worden achtereenvolgens behandeld.


References

May 30 DSPE Knowledge day…

Please be invited to the upcoming DSPE Knowledge Day at Settels Savenije Eindhoven.

Read more
Lunch lecture May hosted by…

Precision in roll -2- roll electronics

Read more
YPN visited Kulicke & Soffa…

The Young Precision Network (YPN) - part of the DSPE community - organises events for young professionals and students. On Thursday February 1st, YPN organised a visit to Kulicke & Soffa in Eindhoven.

Read more