Raman microspectroscopie en Raman imaging: nieuwe technieken voor celbiologisch en biomedisch onderzoek

Chemical technology Medical technology Optics
Fotonica nr. 4, 1994 by G. Puppels, N. Sijtsema, M. Grond, C. de Grauw, T. Bakker Schut, C. Otto, C. Figdor, J. Greve 27 April 2006

Door haar grote molecuulspecifiteit kan Ramanspectroscopie gebruikt worden voor het herkennen/aantonen van moleculen in een preparaat. Het is ook mogelijk om de secundaire structuur van biologische macromoleculen zoals DNA en eiwitten te bestuderen en informatie te verkrijgen over interakties tussen moleculen. Dit alles zonder het gebruik van labels of probes. Enkele voorbeelden daarvan worden besproken.


References

DSPE appoints Martin van den…

Upon his retirement from ASML, Martin van den Brink was appointed honorary member of DSPE.

Read more
High-velocity innovation

Making crucial design decisions early in the concept phase of a project, may lead to severe cost and time overruns when these decisions are based on assumptions and/or incomplete knowledge.

Read more
Hybrid variable-reluctance actuator technology on-sky

Astronomers use deformable mirrors to improve the image of a telescope by correcting for the optical distortions caused by atmospheric turbulence.

Read more