Probleemanalyse, ervaring met methodisch ontwerpen in het onderwijs

Management
Mikroniek 6-1996 by F.J.Siers 27 April 2006

De probleemdefiniering moet resulteren in een opsomming van gedetailleerde kwalitatieve en quantitatieve eisen en beperkingen en aldus in de karakteristieke kenmerken van de begintoestand A en de eindtoestand B. Alleen dan is het mogelijk om de functies en functieblokschemas of -diagrammen te genereren, zodat een goed functieblokschema kan worden geselecteerd als basis voor het zoeken naar creative oplossingen.


References

May 30 DSPE Knowledge day…

Please be invited to the upcoming DSPE Knowledge Day at Settels Savenije Eindhoven.

Read more
Lunch lecture May hosted by…

Precision in roll -2- roll electronics

Read more
YPN visited Kulicke & Soffa…

The Young Precision Network (YPN) - part of the DSPE community - organises events for young professionals and students. On Thursday February 1st, YPN organised a visit to Kulicke & Soffa in Eindhoven.

Read more