Precisie efficiënt ontworpen

Electronics Mechanics
Mikroniek 6 2007 by Tom Bijnagte 10 December 2008

In de precisietechnologie gaat veel aandacht uit naar het ontwerpen en maken van nauwkeurige positioneringssystemen. In de praktijk blijkt echter dat precisie zich niet gemakkelijk in het steeds strakker wordende keurslijf van doorlooptijd en kostprijs laat drukken. Maar al te vaak valt de behaalde nauwkeurigheid bij eerste oplevering tegen. Error Analysis & Budgetting kan dergelijke teleurstellingen voorkomen. Het is een methode om foutenbronnen in positioneringssystemen systematisch in kaart te brengen en hun effect op de uiteindelijke nauwkeurigheid af te schatten.


References

DSPE appoints Martin van den…

Upon his retirement from ASML, Martin van den Brink was appointed honorary member of DSPE.

Read more
High-velocity innovation

Making crucial design decisions early in the concept phase of a project, may lead to severe cost and time overruns when these decisions are based on assumptions and/or incomplete knowledge.

Read more
Hybrid variable-reluctance actuator technology on-sky

Astronomers use deformable mirrors to improve the image of a telescope by correcting for the optical distortions caused by atmospheric turbulence.

Read more