Optische technieken voor de bepaling van fytoplankton in zeewater

Chemical technology Optics
Fotonica nr. 4, 1990 by J.W. Hofstraat 27 April 2006

De laatste jaren wordt er regelmatig melding gemaakt van algenbloeien, die op steeds meer locaties in het oppervlaktewater steeds frequenter voorkomen. Bekende voorbeelden zijn de massale algenbloeien in de Adriatische Zee en de ieder voorjaar terugkerende bloeien in de Noordzee, die aanleiding geven tot schuimvorming op het strand. Algenbloeien zijn in principe een volkomen natuurlijk onderdeel van het mariene ecosysteem. Toch zijn er een aantal aanwijzingen dat de aanwezigheid van een overmaat van voedingsstoffen van de kustwateren leidt tot een toename van een aantal en omvang van algenbloeien, en tot een verandering in de species die erin voorkomen. Algenbloeien kunnen leiden tot ecologische problemen.


References

May 30 DSPE Knowledge day…

Please be invited to the upcoming DSPE Knowledge Day at Settels Savenije Eindhoven.

Read more
Lunch lecture May hosted by…

Precision in roll -2- roll electronics

Read more
YPN visited Kulicke & Soffa…

The Young Precision Network (YPN) - part of the DSPE community - organises events for young professionals and students. On Thursday February 1st, YPN organised a visit to Kulicke & Soffa in Eindhoven.

Read more