Ondernemerschap in microsysteemtechnologie

Electronics Medical technology Precision-technology
Mikroniek 6-2005 by Lou Hulst, Marcel van Haren en Hans Krikhaar 13 March 2007

Bij onderzoeksinstituut MESA+ maakten half september precisetechnologen kennis met de mogelijkheden van microsysteemtechnologie (MST).Voor een Precisie-in-Bedrijf-dag waren zij, ruim vijftig in getal en in meerderheid afkomstig uit het bedrijfsleven, naar de Universiteit Twente getogen. Centrale thema van de dag was hoe MST een toegevoegde waarde kan verschaffen aan het ondernemerschap van precisietechnologen ten behoeve van de producten (ook wel aangeduid als Micro Electrical Mechanical Systems, MEMS), diensten en machines die zij op de markt brengen. Spin-offs van MESA+ vertelden over hun ervaringen.


References

DSPE appoints Martin van den…

Upon his retirement from ASML, Martin van den Brink was appointed honorary member of DSPE.

Read more
High-velocity innovation

Making crucial design decisions early in the concept phase of a project, may lead to severe cost and time overruns when these decisions are based on assumptions and/or incomplete knowledge.

Read more
Hybrid variable-reluctance actuator technology on-sky

Astronomers use deformable mirrors to improve the image of a telescope by correcting for the optical distortions caused by atmospheric turbulence.

Read more