Microsystem technology: Exploring opportunities

Management Micro system technology MEMS/NEMS
Mikroniek 5-1994 by D.Blank 27 April 2006

Er is een rapport verschenen van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) waarin de mogelijkheden van MST worden bekeken, welke stappen er moeten worden genomen om MST meer te exploreren en wat de rol van het MKB hierin kan zijn. Een van de constateringen van het rapport is dat er een hiaat bestaat van de kennistransfer op het gebied van MST tussen de (Nederlandse en Belgische) onderzoeksinstituten en laboratoria en het MKB. Als redactie van Mikroniek zien wij het mede als taak deze barrieres te slechten. Met het rapport als uitgangspunt zetten we de mogelijkheden van MST en de conclusies van STT op en rij.


References

DSPE appoints Martin van den…

Upon his retirement from ASML, Martin van den Brink was appointed honorary member of DSPE.

Read more
High-velocity innovation

Making crucial design decisions early in the concept phase of a project, may lead to severe cost and time overruns when these decisions are based on assumptions and/or incomplete knowledge.

Read more
Hybrid variable-reluctance actuator technology on-sky

Astronomers use deformable mirrors to improve the image of a telescope by correcting for the optical distortions caused by atmospheric turbulence.

Read more