Micromechanica: ontwikkeling, achtergrond, mogelijkheden

Management Micro system technology MEMS/NEMS Precision-technology
Mikroniek 1-1990 by H.Leeuwis, E. van Woerkens 27 April 2006

De ontwikkeling in de techniek van het verkleinen spelen al jaren een rol op het gebied van de micro-elektronica. Bij de assemblagetechniek van mechanische structuren kan men nog niet spreken van een vergelijkbare ontwikkeling en is men ruwweg in het stadium van 30 jaar geleden toen de eerste vormen van inegratie van elektronische componenten ontwikkeld werden. De laatste jaren wordt echter als uitvloeisel van de Micro-elektronica ook aan verkleining en integratie van mechanische structuren gewerkt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bepaalde mechanische en fysische eigenschappen van het silicium die minder van belang zijn bij de toepassing in de micro-elektronica… Als de micromechanica eenzelfde ontwikkeling doormaakt als de siliciumtechnologie, dan zal er rond de eeuw wisseling sprake zijn van ongekende toepassingsmogelijkheden, die ingrijpend zijn voor onze leefwijze.


References

DSPE appoints Martin van den…

Upon his retirement from ASML, Martin van den Brink was appointed honorary member of DSPE.

Read more
High-velocity innovation

Making crucial design decisions early in the concept phase of a project, may lead to severe cost and time overruns when these decisions are based on assumptions and/or incomplete knowledge.

Read more
Hybrid variable-reluctance actuator technology on-sky

Astronomers use deformable mirrors to improve the image of a telescope by correcting for the optical distortions caused by atmospheric turbulence.

Read more