Micro-kleurapparaat voor contrastverhoging van preparaten bij elektronenmicroscopie

Chemical technology Control Electronics
Mikroniek 2-1987 by M.Heymans, F.J.S.W.Korner 27 April 2006

Voor onderzoek aan biologisch weefsel wordt o.a. gebruik gemaakt van de elektronenmicroscopie. Hierbij worden coupes (uiterst dunne plakjes weefsel) door een elektronenbundel afgetast en zichtbaar gemaakt. Om het contrast in de coupes te verhogen kunnen zij behandeld worden met oplossingen van zwaarmetaalzouten. Het is hierdoor ook mogelijk aan bepaalde structuren binnen de cel extra contrast te verlenen. Omdat aan het werk met verbindingenvan zware en licht radioactieve metalen potentiele risico’s verbonden zijn en om de contrasteringsmethode te standaardiseren werd hiervoor een apparaat ontworpen, het micro-kleurenapparaat.


References

DSPE appoints Martin van den…

Upon his retirement from ASML, Martin van den Brink was appointed honorary member of DSPE.

Read more
High-velocity innovation

Making crucial design decisions early in the concept phase of a project, may lead to severe cost and time overruns when these decisions are based on assumptions and/or incomplete knowledge.

Read more
Hybrid variable-reluctance actuator technology on-sky

Astronomers use deformable mirrors to improve the image of a telescope by correcting for the optical distortions caused by atmospheric turbulence.

Read more