Magneto-optische audio-discrecorder

Electronics Fysics Precision-technology
Mikroniek 2-1991 by Th. van Gelder 27 April 2006

Sinds hij als opslagmedium enkele iaren geleden op de markt kwam, heeft de magneto-optische disc zich een duidelijke plaats veroverd in de markt voor achtergrond geheugens. Het toepassingsgebied is echter hoofdzakelijk beperkt gebleven tot de koppeling aan computersystemen voor de opslag van bulkgegevens of het maken van reservekopie?n. Behalve dat hij kan worden gewist en beschreven, is de magneto otische disc zowel in optisch als in mechanisch opzicht vrijwel identiek aan de CD. Dat maakt dat het medium in principe voor diverse andere toepassingen kan worden ingezet. Een voorbeeld daarvan is het gebruik in audioapparatuur, waar hij kan fungeren als CD-speler die ook nog kan opnemen. Vorig jaar presenteerden de ontwikkellaboratoria van Thomson een prototype van een dergelijke eenheid. Deze magneto-optische audiorecorder kan CDs weergeven en daarnaast digitaal geluid opnemen door MO-discs te wissen en te beschrijven.


References

May 30 DSPE Knowledge day…

Please be invited to the upcoming DSPE Knowledge Day at Settels Savenije Eindhoven.

Read more
Lunch lecture May hosted by…

Precision in roll -2- roll electronics

Read more
YPN visited Kulicke & Soffa…

The Young Precision Network (YPN) - part of the DSPE community - organises events for young professionals and students. On Thursday February 1st, YPN organised a visit to Kulicke & Soffa in Eindhoven.

Read more