Laser Cooling en Trapping van Natrium Atomen

Control Optics
Fotonica nr. 3, 2001 by A. Amelink 27 April 2006

Door de ontwikkeling van laser koeling technieken is het mogelijk de temperatuur van atomen drastisch te verlagen, waardoor het tegenwoordig in veel laboratoria over de hele wereld mogelijk is om routinematig atomen te produceren met temperaturen in het miliKelvin regime. In dit artikel zal ik nader ingaan op de principes van laser koeling en uitleggen hoe atomen stilgezet kunnen worden met behulp van lasers en magneetvelden.


References

May 30 DSPE Knowledge day…

Please be invited to the upcoming DSPE Knowledge Day at Settels Savenije Eindhoven.

Read more
Lunch lecture May hosted by…

Precision in roll -2- roll electronics

Read more
YPN visited Kulicke & Soffa…

The Young Precision Network (YPN) - part of the DSPE community - organises events for young professionals and students. On Thursday February 1st, YPN organised a visit to Kulicke & Soffa in Eindhoven.

Read more