Kwaliteitsbeheersing bij de ontwikkeling van wetenschappelijke apparaten

Management
Mikroniek 5-1987 by J.Verkerk 27 April 2006

Apparaten voor wetenschappelijk onderzoek orden gewoonlijk in enkelvoud gemaakt. De toegenomen omvang van deze apparatuur heeft tot gevolg gehad dat de ontwerper en de projektleider het ontwerp vaststelden. Aan het fabricage-technische inzicht van deinstrumetnmakers werk onvoldnde aandacht geschonken. Als resultaat van deze wijze van organiseren kwamen fouten pas zeer laat aan het licht. Met de invoering van een kwaliteitsbeheersingssysteem krijgen de instrumentmakers meer invloed op de produktietechnische aspecten van het onderwerp. De rol van de instrumentmaker wordt aan de hand van enkele voorbeelden toegelicht.


References

DSPE appoints Martin van den…

Upon his retirement from ASML, Martin van den Brink was appointed honorary member of DSPE.

Read more
High-velocity innovation

Making crucial design decisions early in the concept phase of a project, may lead to severe cost and time overruns when these decisions are based on assumptions and/or incomplete knowledge.

Read more
Hybrid variable-reluctance actuator technology on-sky

Astronomers use deformable mirrors to improve the image of a telescope by correcting for the optical distortions caused by atmospheric turbulence.

Read more