Kruisbestuiving tussen mechatronica en microsysteemtechnologie

Electronics Medical technology Precision-technology
Mikroniek 6-2005 by 13 March 2007

Sinds twee jaar kent de TU Delft het Delft Centre for Mechatronics and Microsystems. Het DCMM richt zich op mechatronica en microsysteemtechnologie, en dan vooral op de kruisbestuiving tussen die twee disciplines. De mechatronica kan nieuwe tools voor het fabriceren van microsystemen voortbrengen, en microsystemen op hun beurt kunnen toepassing vinden in nieuwe mechatronische modules. Dit was ook de rode draad van het tweede DCMM-Symposium, dat begin september plaatsvond in Delft. Vooraanstaande sprekers uit het internationale bedrijfsleven en de onderzoekswereld gaven acte de présence. Mikroniek laat enkele bijdragen kort de revue passeren.


References

DSPE appoints Martin van den…

Upon his retirement from ASML, Martin van den Brink was appointed honorary member of DSPE.

Read more
High-velocity innovation

Making crucial design decisions early in the concept phase of a project, may lead to severe cost and time overruns when these decisions are based on assumptions and/or incomplete knowledge.

Read more
Hybrid variable-reluctance actuator technology on-sky

Astronomers use deformable mirrors to improve the image of a telescope by correcting for the optical distortions caused by atmospheric turbulence.

Read more