In MiPlaza gebeurt het

Control Precision-technology
Mikroniek 3 2007 by 2 October 2008

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVPT op 10 mei jl. was het Holst Centre de gastheer voor de NVPT-leden; zie ook elders in deze Mikroniek. Het samenwerkingsverband van TNO en het Belgische IMEC is gehuisvest op de High Tech Campus Eindhoven en maakt daar onder meer gebruik van MiPlaza.Onder deze naam heeft Philips Research cleanroom- en andere research-faciliteiten opegensteld voor derden uit wetenschap en bedrijfsleven. Daarmee is MiPlaza een ‘enabler’ van open innovatie op het gebied van micro-systemen, nanotechnologie, life sciences en elektronische systemen.


References

May 30 DSPE Knowledge day…

Please be invited to the upcoming DSPE Knowledge Day at Settels Savenije Eindhoven.

Read more
Lunch lecture May hosted by…

Precision in roll -2- roll electronics

Read more
YPN visited Kulicke & Soffa…

The Young Precision Network (YPN) - part of the DSPE community - organises events for young professionals and students. On Thursday February 1st, YPN organised a visit to Kulicke & Soffa in Eindhoven.

Read more