Het nauwkeurig meten van de groei van zaailingen en (jonge) planten

Precision-technology
Mikroniek 5/6-1990 by W.Tonk 27 April 2006

Bii het plantenfysiologisch onderzoek aan de landbouw Universiteit (zie kader) werd de behoefte gevoeld aan een methode om de groei van jonge tot zeer jonge planten zeer nauwkeurig (in microns) onmiddellijk en continu te meten. Om hieraan tevoldoen werd een instrument ontwikkeld dat in het hierna volgende zal worden beschreven. Het instrument is in staat plotselinge veranderingen in de groeisnelheid te registreren onder velerlei, instelbare, condities, zoals luchtvochtigheid, windsnelheid en temperatuur. De registratie van de groei en groeisnelheid is een zeer subtiele aangelegenheid. Noodzakelilk is a a. de afwezigheid van trillingen. De gerealiseerde klimaatbeheersing opent ook mogelijkheden de invloed van luchtverontreinigingen – zoals ozon, ammoniak of zwaveldioxyde – op de proefplant te onderzoeken.


References

May 30 DSPE Knowledge day…

Please be invited to the upcoming DSPE Knowledge Day at Settels Savenije Eindhoven.

Read more
Lunch lecture May hosted by…

Precision in roll -2- roll electronics

Read more
YPN visited Kulicke & Soffa…

The Young Precision Network (YPN) - part of the DSPE community - organises events for young professionals and students. On Thursday February 1st, YPN organised a visit to Kulicke & Soffa in Eindhoven.

Read more