Harmonische analyse bij rondheidsmeting

Precision-technology Sensors
Mikroniek 2-1993 by J.W. van Beek 27 April 2006

Een rondheidsmeting geeft de vormafwijking van de ideale ronde vorm van een produkt weer. Grove afwijkingen als ovaliteit en driepuntsonrondheid kunnen vaak makkelijk in een rondheidsgrafiek herkend worden. Ze zijn het gevolg van een afwijking in het fabricageproces die hun sporen op het produkt hebben afgebeeld. KLeinere afwijkingen zijn moeilijker of in het geheel niet met het blote oog in een rondheidsgrafiek te herkennen. Door toepassing van harmonische analyse kan het rondheidsmeetsignaal worden geanalyseerd naar grootte en frequentie. Aan de hand van de frequentie en met de nodige kennis van de bewerkingsmachines en -processen blijkt het mogelijk een vermoedelijke oorzaak voor de afwijking te geven. De meting is zo gevoelig dat men dat men door regelmatige meting van produkten die met dezelfde machine gefabriceerd zijn, de verandering in kwaliteit (bijv. door lagerslijtage) van de machine kan waarnemen.


References

May 30 DSPE Knowledge day…

Please be invited to the upcoming DSPE Knowledge Day at Settels Savenije Eindhoven.

Read more
Lunch lecture May hosted by…

Precision in roll -2- roll electronics

Read more
YPN visited Kulicke & Soffa…

The Young Precision Network (YPN) - part of the DSPE community - organises events for young professionals and students. On Thursday February 1st, YPN organised a visit to Kulicke & Soffa in Eindhoven.

Read more